اینترنت مرکزی برج ها

 

 

 

 

 

اینترنت مرکزی برج ها، مجتمع های اداری، تجاری، مسکونی و هتل‌ها 

برای استفاده از اینترنت مرکزی برج ها یک مجموعه مشترکین ( برای مثال برج ها، مجتمع های اداری، تجاری، مسکونی، هتل ها و ...) توسط مدیریت مجموعه تقاضای اینترنت مرکزی می دهند. در این صورت شرکت نکست بیت تجهیزات رادیویی خود را به صورت امانی در اختیار مجموعه قرار می دهد. 

در مجتمع ها برای برقراری شبکه اینترنت کلیه واحدها، جریان اینترنت بر روی سوئیچ های مرکزی قرار گرفته و از انشعابات به دست آمده، به کمک کابل شبکه به واحدهای مجتمع منتقل می شود. تعداد سوئیچ ها و پورت ها متناسب با نیاز متقاضیان و تعداد واحدها خواهد بود. 

Nextbit بنا به درخواست مشترکین به یکی از سه روش +ADSL2 (تا سرعت 20 مگابیت) VDSL (تا سرعت 30 مگابیت) و یا کابلی (تا سرعت 100 مگابیت) اینترنت در اختیارشان قرار می دهد و نوع سرویس و سرعت متناسب با نیاز هر متقاضی قابل کنترل و تغییر خواهد بود.