تلفن سیپفون

سیپفون سرویس تلفن مبتنی بر IP به منظور برقراری ارتباط یکپارچه درون سازمانی و شرکت ها است. 

 

سرویس تلفن سیپفون دارای مزایای بیشماری است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود: 

 

-کاهش هزینه مکالمات تا 50% در شماره استانی و تا 70% در شماره کشوری

-امکان تعریف و تخصیص داخلی ها، تلفن گویا، فکس اینترنتی و مدیریت تماس ها

-استفاده از یک سرشماره ثابت برای شعب مختلف

-پشتیبانی از پنل وب اپلیکیشن موبایل

-رفع محدودیت های جغرافیایی

-ایجاد چندین همزمانی برای برقراری تماس های همزمان