نکست بیت، NextBit

کمپین ویژه زمستانه

3 ماهه

40 مگابیت
2.800.000
2.400.000 تومان
 • 750 گیگابایت ترافیک بین الملل
 • 200 هزار تومان نصب و راه اندازی
 • پشتیبانی ویژه

6 ماهه

40 مگابیت
3.800.000 تومان
3.400.000 تومان
 • 1500 گیگابایت ترافیک بین الملل
 • 200هزار تومان نصب و راه اندازی
 • پشتیبانی ویژه

1 ساله

40 مگابیت
5.400.000
5.000.0000تومان
 • 3000 گیگابایت ترافیک بین الملل
 • نصب و راه اندازی رایگان
 • پشتیبانی ویژه

6 ماهه

50 مگابیت
2.400.000
2.000.000 تومان
 • 1150 گیگاایت ترافیک بین الملل
 • نصب و راه اندازی رایگان
 • پشتیبانی ویژه

1 ساله

100 مگابیت
3.500.000
3.259.000تومان
 • 2000 گیگ ترافیک بین الملل
 • نصب و راه اندازی رایگان
 • پشتیبانی ویژه

1 ساله

100 مگابیت
6.500.000
6.259.000 تومان
 • 4000گیگ ترافیک بین الملل
 • نصب و راه اندازی رایگان
 • پشتیبانی ویژه
اسکرول به بالا