سرعت آپلود و دانلود بالا

پشتیبانی 24 ساعت

پینگ پایین مناسب بازی

بدون نویز و قطعی

پلن‌های قیمتی وایرلس حجمی

براساس سرعت (مگابایت بر ثانیه)

40 Mb/s
50 Mb/s
100 Mb/s
3 ماهه
40 مگابیت بر ثانیه
حجم
1200 گیگابایت
نصب و راه‌اندازی
200.000 تومان
قیمت قبل
2.400.000 تومان
قیمت ویژه کمپین 1.580.000 تومان
6 ماهه
40 مگابیت بر ثانیه
حجم
1200 گیگابایت
نصب و راه‌اندازی
100.000 تومان
قیمت قبل
3.400.000 تومان
قیمت ویژه کمپین 3.000.000 تومان
12 ماهه
40 مگابیت بر ثانیه
حجم
1200 گیگابایت
نصب و راه‌اندازی

رایگان

قیمت قبل
5.000.000 تومان
قیمت ویژه کمپین 4.800.000 تومان
4 ماهه
40 مگابیت بر ثانیه
حجم
1200 گیگابایت
نصب و راه‌اندازی
200.000 تومان
قیمت قبل
2.400.000 تومان
قیمت ویژه کمپین 1.580.000 تومان
6 ماهه
40 مگابیت بر ثانیه
حجم
1200 گیگابایت
نصب و راه‌اندازی
100.000 تومان
قیمت قبل
3.400.000 تومان
قیمت ویژه کمپین 3.000.000 تومان
12 ماهه
40 مگابیت بر ثانیه
حجم
1200 گیگابایت
نصب و راه‌اندازی

رایگان

قیمت قبل
5.000.000 تومان
قیمت ویژه کمپین 4.800.000 تومان
5 ماهه
40 مگابیت بر ثانیه
حجم
1200 گیگابایت
نصب و راه‌اندازی
200.000 تومان
قیمت قبل
2.400.000 تومان
قیمت ویژه کمپین 1.580.000 تومان
6 ماهه
40 مگابیت بر ثانیه
حجم
1200 گیگابایت
نصب و راه‌اندازی
100.000 تومان
قیمت قبل
3.400.000 تومان
قیمت ویژه کمپین 3.000.000 تومان
12 ماهه
40 مگابیت بر ثانیه
حجم
1200 گیگابایت
نصب و راه‌اندازی

رایگان

قیمت قبل
5.000.000 تومان
قیمت ویژه کمپین 4.800.000 تومان

هدایای دریافتی

ضمانت عودت وجه

تخفیف زودهنگام ثبت نام

15 گیگابایت حجم هدیه

نصب و راه اندازی رایگان

حجم اضافه

براساس سرعت (مگابایت بر ثانیه)

1گیگابایت

2.400.000 تومان
قیمت ویژه کمپین
1.580.000 تومان

2گیگابایت

2.400.000 تومان
قیمت ویژه کمپین
1.580.000 تومان

3گیگابایت

2.400.000 تومان
قیمت ویژه کمپین
1.580.000 تومان

4گیگابایت

2.400.000 تومان
قیمت ویژه کمپین
1.580.000 تومان
pattern
درخواست مشاوره در صورت نیاز به تماس کارشناسان، فرم زیر را تکمیل نمایید.