نکست بیت، NextBit

اینترنت مرکزی برج ها

اینترنت مرکزی برج ها

اینترنت مرکزی برج ها، مجتمع های اداری، تجاری، مسکونی و هتل‌ها

برای استفاده از اینترنت مرکزی برج ها یک مجموعه مشترکین ( برای مثال برج ها، مجتمع های اداری، تجاری، مسکونی، هتل ها و …) توسط مدیریت مجموعه تقاضای اینترنت مرکزی می دهند. در این صورت شرکت نکست بیت تجهیزات رادیویی خود را به صورت امانی در اختیار مجموعه قرار می دهد.

اسکرول به بالا